Lifestyle
รู้จักกับ “โรคหลอดเลือดสมองตีบ” ที่ควรรู้ไว้ 

รู้จักกับ “โรคหลอดเลือดสมองตีบ” ที่ควรรู้ไว้ 

  อีกหนึ่งโรคที่เมื่ออายุมากขึ้นนั้นก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับเราด้วยเช่นกันนั้นคือโรคของ โรคหลอดเลือดสมองตีบ (Ischemic Stroke) เป็นอีกหนึ่งโรคที่ค่อนข้าวอันตรายอย่างมาก เพราะว่าจะเกิดจากการภาวะที่สมองขาดออกซิเจนและเลือดไปเลี้ยงทำให้การเกิดการหนาตัวของผนังหลอดเลือด และ มีไขมัน มาสะสมตามผนังหลอดเลือด ซึ่งนั้นจะส่งผลให้เลือดนั้นไหลผ่านไปได้น้อยลง และ เกิดความเสียหายต่อบริเวณนั้น ๆ และ เกิดความผิดปกติในร่างกาย และ ไม่สามารถที่จะควบคุมอวัยวะได้ โดยจะมีอาการที่หลากหลายอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น  ตามองเห็น ชาครึ่งซีก หรือ บางรายนั้นอาจจะกลายเป็นอัมพฤกษ์ และ อัมพาตได้ด้วยนั้นเอง  

สาเหตุที่ทำให้เกิดโรค  

 • ไขมันไปเกาะผนังหลอดเลือด : ซึ่งจะส่งผลให้หลอดเลือดตีบ และ แคบ และไม่มีความยืดหยุ่น  
 • เกิดจากการฉีกของผนังหลอดเลือดด้านใน : ซึ่งจะส่งผลให้เส้นเลือดอุดตัน  
 • เกิดลิ่มเลือดขนาเล็ก : และมีการแข็งตัว ทำให้มีการเกาะผนังหัวใจ และ ลิ้นหัวใจ จากนั้นมีการหลุดลอยตามไปกระแสเลือด และ ไปอุดตันเลือดในสมอง  

อาการของโรคหลอดเลือดสมองตีบ 

เนื่องจากว่าโรคหลอดเลือดสมองตีบ นั้นมีความหลากหลายอย่างมาก โดยจะเกิดจากตามสภาพร่างกาย แต่ว่าส่วนมากนั้นจะพบว่าจะมีอาการแทรกซ้อนที่คล้ายกันดังนี้  

 • ปวดศีรษะ สายตาพร่ามั่ว หรือมองเห็นไม่ชัดเจน  
 • อัมพาตครึ่งซึก และ ใบหน้ามีอาการเกร็ง บิดเบี้ยว ไม่สามารถสื่อสารได้  
 • เสี่ยงการรับรู้ความรู้สึก  การเคลื่อนไหว การทรงตัว และ มีอาการชา ตามแขนขา  และ มีอาการอ่อนแรง หรือ เดินเซ  

ปัจจัยที่มีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบ 

 • ผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง : นั้นก็เพราะว่ามักมีไขมัน สะสมตามผนังหลอดเลือด และจะมีการกีดขวาง ทำให้การลำเลียงเลือดนั้นลำเลียงได้น้อย ส่งผลให้เลือดไม่สามารถไปทั่วร่างกายได้  
 • ผู้ป่วยโรคเบาหวาน : ผู้ป่วยกลุ่มนี้นั้นจะมีน้ำตาลในเลือดสูง ทำให้เกิดหลอดเลือดแข็งทั่วร่างกาย และ เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบได้ด้วยเช่นกัน  
 • ผู้ที่สูบบุหรี่ : ผู้ที่สูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอร์นั้น หากว่าดื่ม หรือ สูบ ปริมาณมากนั้นจะส่งผลให้นิโคติน และ คาร์บอนมอนนอกไซด์ เป็นตัวผนังทำลายเลือด และ ส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนลดลง  
 • ครอบครัว : ครอบครัวที่เคยมีประวัติเส้นเลือดในสมองจีบ  
 • ผู้สูงอายุ : เพราะอายุที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้หลอดเลือดนั้นเสื่อมสภาพตามอายุไปด้วย  

วิธีป้องกัน 

การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองตีบ นั้นมีวิธีการที่หลากหลายอย่างมากที่จะทำให้เรานั้นห่างใกลจากโรคหลอดเลือดสมองตีบ โดยวิธีหลัก ๆ ที่เรานั้นสามารถที่จะทำได้นั้นมีดังนี้  

 • ควบคุมความดันโลหิต  
 • ควบคุมไขมัน  
 • ควบคุมความเคลียด  
 • ทานผักผลไม้  
 • อย่าอ้วน  
 • งดเหล้า  
 • งดบุหรี่ 
 • ออกกำลังกาย  

โรคหลอดเลือดสมองตีบ นั้นเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้ง่ายยิ่งอายุมากขึ้น ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นหากว่าเรานั้นอายุเยอะมากขึ้นเท่าไหร่ ก็ตามการดูแลตัวเองนั้นมีความสำคัญอย่างมาก ยิ่งเรานั้นป้องกันได้ดีมากเท่าไหร่ ก็จะทำให้เรานั้นห่างใกลจากโรคหลอดเลือดสมองตีบได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน