ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบริษัท ตรวจ สอบ บัญชี

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบริษัท ตรวจ สอบ บัญชี

ปัจจุบันนี้การทำกิจการไม่ว่าจะในเรื่องใดก็ตาม สิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือ การว่าจ้างบริษัทตรวจสอบบัญชีเป็นของตนเอง ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายเวลาจะยื่นให้ทางหน่วยงานรัฐตรวจสอบนั่นเอง แต่อย่างไรก็ดี หน้าที่ของบริษัทตรวจสอบบัญชีนั้น เป็นหน้าที่ซึ่งค่อนข้างละเอียดอย่างมาก เราควรทำความเข้าใจกับหน้าที่ของบริษัท ตรวจ สอบ บัญชีเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดดังกล่าวมานี้  1.บริษัท ตรวจ สอบ บัญชีไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวกับการยื่นภาษี  สิ่งที่หลาย ๆ คนเข้าใจผิดก็คือ นักตรวจสอบบัญชีเป็นคนที่จะคอยดูแลเรื่องบัญชีต่างๆ เพื่อให้เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรวมไปยังการยื่นภาษีนั่นเอง อย่างไรก็ดี การทำให้ระบบบัญชีของบริษัทต่างๆ มีมาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้เป็นอย่างดี ก็คือหน้าที่ของบริษัทตรวจสอบบัญชี และต้องทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการยื่นภาษีไปด้วยอีกทางหนึ่ง หากว่ามีการยื่นภาษีก็จะทำให้เกิดความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น  2.คนที่ทำงานด้านนี้ไม่จำเป็นต้องจบบัญชีเชิงลึก  บางคนมักจะเข้าใจว่า เรียนบัญชีก็สามารถทำงานนักตรวจสอบบัญชีได้ ทั้งที่แท้จริงแล้ว การจะเป็นนักตรวจสอบบัญชีนั้นก็จะต้องสามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นอย่างดี โดยหากว่าจะทำงานในด้านนี้ก็จะต้องเรียนจบบัญชีก็จริง หากแต่จะต้องเข้าใจในระบบบัญชีเชิงลึกได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ และนอกจากจะมองเชิงลึกเป็นแล้ว ก็ยังจะต้องมองเชิงกว้างให้เป็นอีกด้วยเช่นกัน การจะมองภาพรวมสำหรับการทำบัญชี นับได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด เพราะว่าคือการเอาข้อมูลดีๆ มาวิเคราะห์ และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงานอย่างยิ่ง  3.หน้าที่หลักก็คือการทำรายรับรายจ่าย  สำหรับบางคนนั้นมักจะเข้าใจผิดคิดไปว่าหน้าที่หลักของการเป็นนักตรวจสอบบัญชีก็คือการทำรายรับรายจ่ายของบริษัทนั่นเอง แต่แท้ที่จริงแล้ว หน้าที่หลักของการตรวจสอบบัญชีก็คือการตรวจเอกสารของการทำบัญชี โดยที่ฝ่ายบัญชีของแต่ละบริษัทได้ทำเอาไว้เรียบร้อยไปแล้ว เป็นการตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม ให้กับบริษัทต่างๆ นั่นเอง หรือบางคนอาจจะคิดว่าเป็นการดูจากเกณฑ์ที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ก็ได้เช่นกัน หากว่าเอกสารไม่ผ่านก็สามารถส่งไปเพื่อแก้ไขได้อีกด้วย ในขณะที่คนตรวจบัญชีก็จะเป็นคนที่รับรองนั่นเอง  และนี่ก็คือสิ่งที่หลายๆ คนอาจจะไม่รู้มาก่อนเกี่ยวกับการทำบัญชีหรือว่าการตรวจสอบบัญชี หากว่าใครที่อยากให้การทำบัญชีหรือว่าบริษัท ตรวจ สอบ บัญชีเป็นสิ่งที่ไม่ยากอย่างที่คิด แนะนำเลยว่าให้เลือกดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น […]