รู้จักกับ “โรคหลอดเลือดสมองตีบ” ที่ควรรู้ไว้ 

รู้จักกับ “โรคหลอดเลือดสมองตีบ” ที่ควรรู้ไว้ 

  อีกหนึ่งโรคที่เมื่ออายุมากขึ้นนั้นก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับเราด้วยเช่นกันนั้นคือโรคของ โรคหลอดเลือดสมองตีบ (Ischemic Stroke) เป็นอีกหนึ่งโรคที่ค่อนข้าวอันตรายอย่างมาก เพราะว่าจะเกิดจากการภาวะที่สมองขาดออกซิเจนและเลือดไปเลี้ยงทำให้การเกิดการหนาตัวของผนังหลอดเลือด และ มีไขมัน มาสะสมตามผนังหลอดเลือด ซึ่งนั้นจะส่งผลให้เลือดนั้นไหลผ่านไปได้น้อยลง และ เกิดความเสียหายต่อบริเวณนั้น ๆ และ เกิดความผิดปกติในร่างกาย และ ไม่สามารถที่จะควบคุมอวัยวะได้ โดยจะมีอาการที่หลากหลายอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น  ตามองเห็น ชาครึ่งซีก หรือ บางรายนั้นอาจจะกลายเป็นอัมพฤกษ์ และ อัมพาตได้ด้วยนั้นเอง   สาเหตุที่ทำให้เกิดโรค   ไขมันไปเกาะผนังหลอดเลือด : ซึ่งจะส่งผลให้หลอดเลือดตีบ และ แคบ และไม่มีความยืดหยุ่น   เกิดจากการฉีกของผนังหลอดเลือดด้านใน : ซึ่งจะส่งผลให้เส้นเลือดอุดตัน   เกิดลิ่มเลือดขนาเล็ก : และมีการแข็งตัว ทำให้มีการเกาะผนังหัวใจ และ ลิ้นหัวใจ จากนั้นมีการหลุดลอยตามไปกระแสเลือด และ ไปอุดตันเลือดในสมอง   อาการของโรคหลอดเลือดสมองตีบ  เนื่องจากว่าโรคหลอดเลือดสมองตีบ นั้นมีความหลากหลายอย่างมาก โดยจะเกิดจากตามสภาพร่างกาย แต่ว่าส่วนมากนั้นจะพบว่าจะมีอาการแทรกซ้อนที่คล้ายกันดังนี้   ปวดศีรษะ สายตาพร่ามั่ว หรือมองเห็นไม่ชัดเจน   อัมพาตครึ่งซึก และ ใบหน้ามีอาการเกร็ง บิดเบี้ยว ไม่สามารถสื่อสารได้   เสี่ยงการรับรู้ความรู้สึก  การเคลื่อนไหว […]